Tư vấn Đấu thầu – Tư vấn Dự án

Tư vấn Đấu thầu – Tư vấn Dự án

1. Lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu / hồ sơ yêu cầu.

2. Thẩm định kế hoạch đấu thầu / hồ sơ mời thầu / hồ sơ yêu cầu.

3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

4. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

5. Rà soát toàn bộ quá trình thực hiện đấu thầu.

6. Tư vấn hỗ trợ xử lý các tình huống về đấu thầu.

7. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;

8. Hợp đồng;

9. Hướng dẫn xây dựng hồ sơ dự thầu;

 

Tư vấn Dự án

Tư vấn để hình thành và thực hiện các dự án trong lĩnh vực như:

+ công nghiệp

+ dân dụng

+ thủy lợi

+ môi trường

+ y tế

+ giáo dục

+ năng lượng

+ khoa học kỹ thuật

 

LIÊN HỆ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN:

Tel: Ms.Hương 0977 037 368

Email: huonght@vienquocte.vn

error: Content is protected !!
Chat Zalo
0961908335