Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hay còn gọi là thủ tục bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu.
Thương hiệu, nhãn hiệu gắn liền với mỗi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân. Việc đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp mỗi tổ chức, cá nhân bảo vệ độc quyền thương hiệu của mình. Đồng thời, thể hiện được bản sắc, nét riêng biệt cho sảm phẩm, dịch vụ của công ty.


1. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
2. Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.
1. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
2. Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.
3. Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ 10 theo quy định hiện hành về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.
3. Thời gian đăng ký nhãn hiệu:
Theo qui định, qui trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:
1. Thẩm định hình thức (1-2 tháng),
3. Công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);
4. Thẩm định nội dung (9-12 tháng);
5. Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).
4. Hồ sơ cần chuẩn bị:
– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11)] – 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);
– Chứng từ nộp phí, lệ phí.
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CE
Địa chỉ: Số 4.L4 dự án Hải Ngân (The mannor Nguyễn Xiển), Thanh Liệt, Thanh Trì, TP Hà Nội
Tel: 024 66556306 – 0977 037 368 (Thanh Hương)
Email: cetop1.vn@gmail.com
website: www.cetop1.com
Đào tạo:
– Đấu thầu, An toàn, vệ sinh lao động, Y tế lao động, Sơ cấp cứu, PCCC…
– Quan trắc môi trường lao động, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
– Khám sức khỏe định kỳ
– Đào tạo kỹ năng mềm theo yêu cầu.
Tư vấn:
– Tư vấn đấu thầu, Lập hồ sơ thầu, Hồ sơ yêu cầu, Đánh giá lựa chọn nhà thầu…
– Tư vấn Hồ sơ chứng chỉ hành nghề đấu thầu
– Tư vấn Hồ sơ Đăng tải thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia…
– Tư vấn Hồ sơ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân…
– Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn thành lập – thay đổi đăng ký doanh nghiệp…

error: Content is protected !!
Chat Zalo
0961908335