TẠI SAO PHẢI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động là Đo kiểm môi trường làm việc là hoạt động quan trắc, đo đạc và đánh giá, đo lường các số liệu các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc. Để từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng và chống một số bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Vì sao doanh nghiệp phải quan trắc môi trường lao động?

Căn cứ theo các quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH 13, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 39/2016/NĐ-CP, Thông tư 19/2016/TT-BYT.

Căn cứ theo các quy định trên thì tất cả các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng người lao động, không phân biệt quy mô, ngành nghề kinh doanh, đối tượng lao động phải thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ ít nhất 1 năm/ lần. và phải viết báo cáo lên SYT-BYT theo biểu mẫu được quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Hiện nay môi trường lao động tại nơi làm việc luôn tiềm ẩn các mối nguy ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Theo báo cáo của Cục Quản lý môi trường y tế, khoảng thời gian từ 2012 – 2017 số mẫu quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước không đạt tiêu chuẩn. Chiếm khoảng 10% trên tổng số 2.452.919 mẫu thực hiện.

Các yếu tố đo kiểm môi trường làm việc luôn có tỷ lệ mẫu đo không đạt cao nhất trong 5 năm bao gồm vi khí hậu, phóng xạ, điện từ trường, tiếng ồn và ánh sáng.

Ý nghĩa và tác dụng của việc quan trắc môi trường lao động

Hiện nay có rất nhiều đơn vị lớn và nhỏ trong nước bỏ qua giai đoạn quan trắc môi trường lao động. Đây là một sai lầm không nhỏ, bởi vì nếu không thực hiện quan trắc môi trường lao động tại các đơn vị , thì sẽ có nhiều yếu tố độc hại trong môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến với người lao động.

Chính vì thế, Quan trắc môi trường lao động là hoạt động bắt buộc và có ý nghĩa quan trọng với người lao động trong đơn vị

Thông qua quy trình quan trắc môi trường lao động, mọi yếu tố của môi trường làm việc sẽ được kiểm tra, và đánh giá một cách chính xác, khách quan. Từ đó, người quan trắc sẽ phát hiện được những yếu tố độc hại còn tồn đọng trong môi trường và đưa ra những hình thức xử lý kịp thời.

Đặc biệt, những người lao động làm việc trong môi trường nhiều khói, bụi, và nhiều chất hóa học độc hại thì việc kiểm soát nồng độ các chất độc hại cũng là vô cùng cần thiết.

Công tác quan trắc môi trường lao động sẽ hỗ trợ gián tiếp một phần cho doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn hơn cho người lao động.

Từ những báo cáo và phân tích, mỗi đơn vị sẽ đưa ra những hướng giải quyết thích hợp, có lợi cho quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất, thi công, vừa đảm bảo lợi ích cho người lao động. Bên cạnh đó, thông qua quy trình quan trắc, nếu có phát hiện bất cứ khu vực lao động nào có nhiều yếu tố độc hại , các nhà quản lý môi trường sẽ trực tiếp đến kiểm tra và có những biện pháp cải tạo.

Đây là phương pháp để kiểm soát mức độ ô nhiễm và độc hại của môi trường,những số liệu sau quá trình quan trắc sẽ được sử dụng để nghiên cứu về môi trường và sản xuất bền vững sau này

Đo kiểm môi trường làm việc sẽ giúp người lao động nhận thức rõ về tình trạng môi trường lao động tại nơi làm việc của mình. Từ đó có những biện pháp bảo đảm an toàn và thực hiện tốt mọi công việc được giao. Từ những lý do trên, có thể khẳng định quan trắc môi trường lao động là hoạt động vô cùng quan trọng và cần thiết trong mỗi doanh nghiệp.

ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG?

Là những đơn vị có đủ điều kiện và được SYT, BYT và được công bố đáp ứng theo nghị định 44/2016/NĐ-CP.

DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG NHỮNG CHỈ TIÊU GÌ?

Các chỉ tiêu phải đo kiểm trong môi trường lao động gồm:

Phải đo các chỉ tiêu vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ nhiệt

Phải đo Các chỉ tiêu vật lý có: chỉ tiêu ánh sáng, độ rung, tiếng ồn, phóng xạ…

Phải các chỉ tiêu: bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi than, bụi bông….

Phải đo các chỉ tiêu hóa học: NOx, Sox, CO, CO2, benzen, toluene, xylen…

Đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thể lực, căng thẳng tâm sinh lý và 1 số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my.

error: Content is protected !!
Chat Zalo
0961908335