PHÂN BIỆT CHI NHÁNH VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Sau một thời gian hoạt động, các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển thị trường, mở rộng mô hình kinh doanh. Một trong những hình thức mà doanh nghiệp có thể lựa chọn là thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh của công ty. Cả hai hình thức trên đều có sự giống và khách nhau như sau:

Khái niệm về chi nhánh và địa điểm kinh doanh được Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

“Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể”.

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và những văn bản quy định liên quan, Chi nhánh và địa điểm kinh doanh có những điểm giống nhau và khác nhau như sau:

GIỐNG NHAU về phạm vi thành lập: Chi nhánh và địa điểm kinh doanh đều có thể đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ướng khác với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

KHÁC NHAU:

  1. Về con dấu:

CHI NHÁNH được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng.

  1. Về tổ chức hạch toán, kế toán và kê khai thuế:

CHI NHÁNH có thể lựa chọn hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập với doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh có thể có mã số thuế riêng, hóa đơn riêng trong trường hợp lựa chọn hạch toán độc lập.

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH hoàn toàn phụ thuộc và trụ sở chính, hình thức kê khai thuế tập chung, sử dụng hóa đơn của công ty

  1. Về cơ cấu, tổ chức và hoạt động:

CHI NHÁNH thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả việc thực hiện hoạt động kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền. Chính vì vậy, chi nhánh phát sinh thêm hoạt động báo cáo thuế như công ty (trừ chi nhánh phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính công ty cuối năm).

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp chỉ đạo, không có chức năng đại diện theo ủy quyền.

  1. Về hồ sơ thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thủ tục thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh có một số điểm khác nhau. Chi nhánh thì phải đăng ký thành lập chi nhánh còn Địa điểm kinh doanh thì thành lập qua việc thông báo thánh lập địa điểm kinh doanh. Về cơ bản thì thủ tục và hồ sơ thành lập chi nhành phức tạp hơn thành lập địa điểm kinh doanh. Chi nhánh khi có sự thay đổi khác quận sẽ phải xác nhận nghĩa vụ thuế ở quận cũ trong khi đó thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh thì đơn giản không liên quan đến thủ tục tại Chi cục thuế.

VÌ VẬY, tùy theo nhu cầu hoạt động, công ty nên lựa chọn lập chi nhánh, hay địa điểm kinh doanh để phát triển tối đa được những ưu điểm mà mô hình kinh doanh đó mang lại.

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CE

Địa chỉ: Số 4.L4 dự án Hải Ngân (The mannor Nguyễn Xiển), Thanh Liệt, Thanh Trì, TP Hà Nội

Tel: 0977 037 368 (Thanh Hương)

Email: cetop1.vn@gmail.com

website: www.cetop1.com

Đào tạo:

– Đấu thầu, An toàn, vệ sinh lao động, Y tế lao động, Sơ cấp cứu, PCCC…

– Quan trắc môi trường lao động, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

– Khám sức khỏe định kỳ

– Đào tạo kỹ năng mềm theo yêu cầu.

Tư vấn:

– Tư vấn đấu thầu, Lập hồ sơ thầu, Hồ sơ yêu cầu, Đánh giá lựa chọn nhà thầu…

– Tư vấn Hồ sơ chứng chỉ hành nghề đấu thầu

– Tư vấn Hồ sơ Đăng tải thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia…

– Tư vấn Hồ sơ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân…

– Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn thành lập – thay đổi đăng ký doanh nghiệp…

error: Content is protected !!
Chat Zalo
0961908335