LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

HOTLINE 0961908335

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Luật về tổ chức và thành lập doanh nghiệp ở Việt nam hiện có Luật Doanh nghiệp,  luật Hợp tác xã, luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đầu tư. Theo đó, Doanh nghiệp được tổ chức theo nhiều loại hình khác nhau. Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng và từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp.

Vì vậy việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Về cơ bản, những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là: (i) uy tín doanh nghiệp do thói quen tiêu dùng; (ii) khả năng huy động vốn; (iii) rủi ro đầu tư; (iv) tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập doanh nghiệp; (v) tổ chức quản lý doanh nghiệp.

 1. Doanh Nghiệp Tư Nhân

Đặc Điểm:

 • …do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • DNTN không có tư cách pháp nhân

Ưu Điểm:

 • Hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ DNTN tạo ra sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho DN ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình khác.

Hạn Chế:

 • Mức độ rủi ro của chủ DNTN cao

…họ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài dản của DN và của chủ DN chứ không giới hạn số vốn đầu tư của chủ DN mình.

 1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc Điểm:

 • Có ít nhất 2 thành viên góp vốn: tổ chức hoặc/ và cá nhân
 • Có tư cách pháp nhân

Ưu Điểm:

 • Ít gây rủi ro cho người góp vốn do họ chỉ trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp.
 • Việc quản lý điều hành công ty không quá phức tạp do số lượng thành viên không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau.
 • Nhà đàu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đỏi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty do chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ.

Hạn Chế:

 • Uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng có thể bị ảnh hưởng do chế độ tránh nhiệm hữu hạn
 • Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.
 • Việc huy động vốn bị hạn chế
 • Công Ty Cổ Phần

Đặc Điểm:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. ( trừ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết )
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn chế độ lượng tối đa.

Ưu Điểm:

 • Mức độ rủi ro của các cổ đông không cao
 • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề;
 • Cơ cấu gớp vốn hết sức linh hoạt, tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua thông qua việc phát hành cổ phiếu;
 • Việc chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng.

Hạn Chế:

 • Việc quản lý và điều hành rất phức tạp do:
 • Số lượng cổ đông có thể rát lớn, đa đạng thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích;
 • CTCP bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.
 1. Công Ty Hợp Danh

Đặc Điểm:

 • Có ít nhất 2 thành viên hợp danh ( có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp ); ngoài ra có thể có thành viên góp vốn;
 • Công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động vốn.

Ưu Điểm:

 • Kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người.
 • Dễ dàng tạo được sự tin cậy của bạn hàng, đối tác do chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh.
 • Việc điều hành quản lý không quá phức tạp do số lượng thành viên ít và là những người có uy tín, tin tưởng nhau.

Hạn Chế:

 • Mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao do họ phải chịu trách nhiệm vô hạn.
 1. Hơp Tác Xã

Đặc Điểm:

 • HTX là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân ( gọi chung là xã viên ) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra để pháp huy sức mạnh tập thể của từng xã viên, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động SXKD.
 • HTX có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn góp của HTX.

Ưu điểm:

 • Có thể thu hút được đông đảo người lao động tham gia.
 • Việc quản lý HTX thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, không phân biệt nhiều vốn hay ít vốn;
 • Các xã viên tham gia hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm trước các hoạt động của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp;

Hạn Chế:

 • Không khuyến khích được người nhiều vốn, nhiều kinh nghiệm quản lý, kinh doanh tham gia HTX do nguyên tắc chia lợi nhuận kết hợp lợi ích của xã viên.
 • Việc quản lý HTX phức tạp do số lượng xã viên đông; sở hữu mong muốn của các xã viên đổi tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của hợp tác xã.

 

 • CE_GROUP MANG LẠI GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP.
 • Đ/C: Số 4 L4 Hải Ngân, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội ( The Manor Nguyễn Xiển )
 • Hotline: 0961908335
 • Email: vn@gmail.com

Đào tạo:

– Đấu thầu, An toàn, vệ sinh lao động, Y tế lao động, Sơ cấp cứu, PCCC…

– Quan trắc môi trường lao động, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

– Khám sức khỏe định kỳ

– Đào tạo kỹ năng mềm theo yêu cầu.

Tư vấn:

– Tư vấn đấu thầu, Lập hồ sơ thầu, Hồ sơ yêu cầu, Đánh giá lựa chọn nhà thầu…

– Tư vấn Hồ sơ chứng chỉ hành nghề đấu thầu

– Tư vấn Hồ sơ Đăng tải thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia…

– Tư vấn Hồ sơ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân…

– Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn thành lập – thay đổi đăng ký doanh nghiệp…

 

error: Content is protected !!
Chat Zalo
0961908335