ATLĐ, VSLĐ CB giám sát XD

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

KHUNG HUẤN LUYỆN

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Đối tượng: Nhóm 2 Cán bộ giám sát thi công xây dựng

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

10 8 0 2
1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao

 

2
2 Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động

 

1
3 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

1
4 Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

1
5 Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về công tác  an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất.

 

2
6 Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

1
II Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở

 

5 5 0 0
1  Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất

 

3
2 Phương pháp triển khai công tác kiểm tra, tự kiểm

tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở

 

 

1
3 Nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo định kỳ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

 

1
III Tổng quan về các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn

 

29 29
1 An toàn khi phá dỡ công trình

 

3
2 An toàn lao động trong công tác xếp dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng

 

3
3 An toàn lao động khi  thi công công trình ngầm

 

3
4 An toàn khi thi công phần thân công trình

 

3
5 An toàn khi thi công phần hoàn thiện công trình

 

3
6 An toàn trong sử dụng máy móc, thiết bị xây dựng

 

3
7 Phòng ngừa tai nạn lao động ngã cao trong công trường xây dựng

 

3
8 An toàn phòng chống cháy nổ trong công trường xây dựng

 

3
9 Sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động trong công trường xây dựng

 

2 2
IV Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

 

4 0 4
Tổng cộng

 

48 40 2 6

 

error: Content is protected !!
Chat Zalo
0961908335