4. Dịch vụ Huấn luyện cho người làm công tác y tế

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

V/v mở lớp huấn luyện nhóm 5 cho người làm công tác y tế

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ nhu cầu đảm bảo AT,VSLĐ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.

CE thông báo tổ chức các lớp huấn luyện AT,VSLĐ cho đối tượng nhóm 5 (người làm công tác y tế) như sau:

  1. Thời gian huấn luyện: Sáng 8h00 – 11h30; Chiều 13h30 – 17h00
  2. Kinh phí: 2.500.000đ/học viên (bao gồm chi phí: Giảng viên, tài liệu, VPP, tea break, hội trường ( tại viện) hoặc tổ chức riêng tại doanh nghiệp)
  3. Hồ sơ nhập học: 01 Bằng cấp chuyên môn y tế, 01 CMTND/hộ chiếu
  4. Kết thúc lớp huấn luyện, học viên kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 5 và Chứng chỉ chứng nhận về chuyên môn y tế lao động theo quy định.

Để công tác tổ chức khóa học được chu đáo, kính đề nghị Các đơn vị, DN, cá nhân

có nhu cầu đăng ký trực tiếp bằng Điện thoại, Email, Fax hoặc Công văn về Viện.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NHÓM 5

Bài Nội dung

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Thời gian huấn luyện (giờ)
I Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 8
1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, VSLĐ 6
2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. 1
3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 1
II Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động 8
1 Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 2
2 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa. 4
3 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. 1
4 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 1
III Nội dung huấn luyện cấp CCCN chuyên môn y tế lao động 36
1 Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh 2
2 Yếu tố tác hại nghề nghiệp tại nơi làm việc 3
3 Lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động 4
4 Bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống 3
5 Quản lý sức khỏe người lao động 6
6 Sơ cứu cấp cứu tại nơi làm việc 5
7 Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc 2
8 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho người lao động tại nơi làm việc 2
9 Nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc 2
10 Lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động 4
11 Phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp 3
IV Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 4

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng ATLĐ

Thanh Hương 0977 037 368

Email: phattriendoanhnghieptoancau@gmail.com

CS1: Số 4.L4 DA Hải Ngân (The manor Nguyễn Xiển), Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Website: www.cetop1.com

error: Content is protected !!
Chat Zalo
0961908335